>>

 • Mã số: 1796
  • Hệ điều hành Embedded Linux
  • Chuẩn nén hình H264
  • Chuẩn nén âm thanh G.711A
  • Chuẩn hình PAL (625 line, 50fps)/NTSC (525 lines, 60fps)
  • Hình ành và âm thanh
  • Ngõ vào hình 16 kênh Camera AHDL
  • Ngõ ra hình 01 HDMI Full HD( 1920 x 1080), Monitor (01 VGA ), TiVi (AV)
  ...
  Giá: 3,129,000
   
 • Mã số: 1795
  • Thiết kế nhỏ gọn
  • Hình ảnh chất lượng
  • Độ bền cao
  ...
  Giá: 3,379,000
   
 • Mã số: 1794
  • Thiết kế nhỏ gọn
  • Hình ảnh chất lượng
  • Độ bền cao
  ...
  Giá: 2,069,000
   
 • Mã số: 1793
  • Hệ điều hànhEmbedded Linux
  • Chuẩn nén hình ảnhH264
  • Chuẩn nén âm thanhG.711A
  • Chuẩn hìnhPAL 50f/s, NTSC 60f/s
  • Hình ảnh và âm thanh
  • Ngõ vào hình4 kênh AHDL hoặc 4 kênh Analog hoặc 4 kênh IP
  • Ngõ ra hình01 HDMI Full HD( 1920 x 1080), Monitor (01 VGA ), TiVi (AV)
  • Hiển thị qua CMS1/4 kênh
  • Hiển thị qua Monitor1/4 kênh
  • Ngõ vào âm thanh4 Vào
  ...
  Giá: 1,499,000
   
 • Mã số: 1791
  • - Hệ điều hành:Embedded Linux- Chuẩn nén hình ảnh:H264- Chuẩn nén âm thanh:G.711A- Chuẩn hình:PAL 50f/s, NTSC 60f/s- Hình ảnh và âm thanh- Ngõ vào hình:4 kênh AHDL hoặc 4 kênh Analog hoặc 4 kênh IP - Ngõ ra hình:01 HDMI Full HD( 1920 x 1080), Monitor (01 VGA ), TiVi (AV)- Hiển thị qua CMS:1/4 kênh- Hiển thị qua Monitor:1/4 kênh- Ngõ vào âm thanh:4 Vào- Bảo hành:24 tháng (bằng tem)
  ...
  Giá: 1,499,000
   
 • Mã số: 1787
  • Thiết kế nhỏ gọn
  • Hình ảnh chất lượng
  • Độ bền cao
  ...
  Giá: 3,629,000
   
 • Mã số: 1784
  • Thiết kế nhỏ gọn
  • Hình ảnh chất lượng
  • Độ bền cao
  ...
  Giá: 2,189,000
   
 • Mã số: 1783
  • Thiết kế nhỏ gọn
  • Hình ảnh chất lượng
  • Độ bền cao
  ...
  Giá: 2,129,000
   
 • Mã số: 1782
  • - Hệ điều hành: Embedded Linux
  • - Chuẩn nén hình: H264
  • - Chuẩn nén âm thanh: G.711A
  • - Chuẩn hình: PAL (625 line, 50fps)/NTSC (525 lines, 60fps)
  • - Ngõ vào hình: 4 kênh Digital hoặc 4/8 kênh IP hoặc 4 kênh Analog 960H
  • - Ngõ ra hình: 01 HDMI Full HD( 1920 x 1080), Monitor (01 VGA )
  • - Hiển thị qua CMS: 1/4/8 kênh
  • - Hiển thị qua Monitor: 1/4/8 kênh
  • - Ngõ vào âm thanh: 4 vào
  • - Ngõ ra âm thanh: 01 Ra
  • - Bảo hành:24 tháng (bằng tem)
  ...
  Giá: 2,209,000
   
 • Mã số: 1781
  • Hệ điều hành Embedded Linux
  • Chuẩn nén hình H264
  • Chuẩn nén âm thanh G.711A
  • Chuẩn hình PAL (625 line, 50fps)/NTSC (525 lines, 60fps)
  • Ngõ vào hình 4 kênh Digital hoặc 4/8 kênh IP hoặc 4 kênh Analog 960H
  • Ngõ ra hình 01 HDMI Full HD( 1920 x 1080), Monitor (01 VGA )
  • Hiển thị qua CMS 1/4/8 kênh
  • Hiển thị qua Monitor 1/4/8 kênh
  • Ngõ vào âm thanh 4 vào
  • Ngõ ra âm thanh 01 Ra
  ...
  Giá: 2,209,000
   
 • Mã số: 1780
  • Thiết kế nhỏ gọn
  • Hình ảnh chất lượng
  • Độ bền cao
  ...
  Giá: 1,789,000
   
 • Mã số: 1779
  • - Hệ điều hành:Embedded Linux- Chuẩn nén hình ảnh:H264- Chuẩn nén âm thanh:G.711A- Chuẩn hình:PAL 25f/s, NTSC 30f/s- Hình ảnh và âm thanh- Ngõ vào hình:4 kênh Analog- Ngõ ra hình:1 HDMI , Monitor (01 VGA),Tivi (01 BNC)- Hiển thị qua CMS:1/4 kênh- Hiển thị qua Monitor:1/4 kênh- Ngõ vào âm thanh:4 Vào- Bảo hành:24 tháng (bằng tem)
  ...
  Giá: 1,489,000
   
 • Mã số: 1777
  • - Hệ điều hành:Embedded Linux- Chuẩn nén hình ảnh:H264- Chuẩn nén âm thanh:G.711A- Chuẩn hình:PAL 50f/s, NTSC 60f/s- Hình ảnh và âm thanh- Ngõ vào hình:4 kênh AHDM - Ngõ ra hình:01 HDMI Full HD( 1920 x 1080), Monitor (01 VGA ), 01 TiVi (BNC)- Hiển thị qua CMS:1/4 kênh- Hiển thị qua Monitor:1/4 kênh- Ngõ vào âm thanh:4 Vào- Bảo hành:24 tháng (bằng tem)
  ...
  Giá: 1,629,000
   
 • Mã số: 1776
  • Thiết kế nhỏ gọn
  • Hình ảnh chất lượng
  • Độ bền cao
  ...
  Giá: 1,799,000
   
 • Mã số: 1775
  • Thiết kế nhỏ gọn
  • Hình ảnh chất lượng
  • Độ bền cao
  ...
  Giá: 1,569,000
   
 • Mã số: 1774
  • Hệ điều hành Embedded Linux
  • Chuẩn nén hình H264
  • Chuẩn nén âm thanh G.711A
  • Chuẩn hình AL (625 line, 50fps)/NTSC (525 lines, 60fps)
  • Hình ành và âm thanh
  • Ngõ vào hình16 kênh AHD hoặc 16 kênh AHDL hoặc 16 kênh Analog hoặc 20 kênh IP
  • Ngõ ra hình 01 HDMI Full HD
  ...
  Giá: 4,499,000
   
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU