>>

 • Mã số: 1711
  • Camera AHD độ phân giải 1.0Mpx cho hình ảnh rõ nét.
  • Đầu ghi 04 kênh phát hình ảnh Full HD 1920x1080P
  • Ổ cứng HDD 250GB
  • Cho phép xem và xem lại trên iPhone; iPad; Android Phone.
  • Hỗ trợ cài đặt từ xa qua phần mềm..
  ...
  Giá: 2,165,050
   
 • Mã số: 1709
  • Camera AHD độ phân giải 1.0Mpx cho hình ảnh rõ nét.
  • Đầu ghi 04 kênh phát hình ảnh Full HD 1920x1080P
  • Ổ cứng HDD 3.5'' 250GB
  • Cho phép xem và xem lại trên iPhone; iPad; Android Phone.
  • Hỗ trợ cài đặt từ xa qua phần mềm.
  ...
  Giá: 1,890,500
   
 • Mã số: 1707
  • Camera AHD độ phân giải 1.0Mpx cho hình ảnh rõ nét.
  • Đầu ghi 04 kênh phát hình ảnh Full HD 1920x1080P
  • Ổ cứng HDD 500GB
  • Cho phép xem và xem lại trên iPhone; iPad; Android Phone.
  • Hỗ trợ cài đặt từ xa qua phần mềm.
  ...
  Giá: 3,561,550
   
 • Mã số: 1706
  • Camera AHD độ phân giải 1.0Mpx cho hình ảnh rõ nét.
  • Đầu ghi 04 kênh phát hình ảnh Full HD 1920x1080P
  • Ổ cứng HDD 250GB
  • Cho phép xem và xem lại trên iPhone; iPad; Android Phone.
  • Hỗ trợ cài đặt từ xa qua phần mềm.
  ...
  Giá: 1,804,050
   
 • Mã số: 1705
  • Camera IP độ phân giải 1.0Mpx cho hình ảnh rõ nét.
  • Đầu ghi 04 kênh phát hình ảnh Full HD 1920x1080P
  • Ổ cứng HDD 250GB
  • Cho phép xem và xem lại trên iPhone; iPad; Android Phone.
  • Hỗ trợ cài đặt từ xa qua phần mềm..
  ...
  Giá: 1,890,500
   
 • Mã số: 1704
  • Camera IP độ phân giải 1.0Mpx cho hình ảnh rõ nét.
  • Đầu ghi 04 kênh phát hình ảnh Full HD 1920x1080P
  • Ổ cứng WD HDD 250GB
  • Cho phép xem và xem lại trên iPhone; iPad; Android Phone.
  • Hỗ trợ cài đặt từ xa qua phần mềm.
  ...
  Giá: 2,279,050
   
 • Mã số: 1703
  • Camera AHD độ phân giải 1.0Mpx cho hình ảnh rõ nét.
  • Đầu ghi 04 kênh phát hình ảnh Full HD 1920x1080P
  • Ổ cứng HDD 500GB
  • Cho phép xem và xem lại trên iPhone; iPad; Android Phone.
  • Hỗ trợ cài đặt từ xa qua phần mềm..
  ...
  Giá: 3,039,050
   
 • Mã số: 1702
  • Camera AHD độ phân giải 1.0Mpx cho hình ảnh rõ nét.
  • Đầu ghi 04 kênh phát hình ảnh Full HD 1920x1080P
  • Ổ cứng HDD 3.5'' 500GB
  • Cho phép xem và xem lại trên iPhone; iPad; Android Phone.
  • Hỗ trợ cài đặt từ xa qua phần mềm...
  ...
  Giá: 3,409,550
   
 • Mã số: 1701
  • Camera AHD độ phân giải 1.0Mpx cho hình ảnh rõ nét.
  • Đầu ghi 04 kênh phát hình ảnh Full HD 1920x1080P
  • Ổ cứng HDD 250GB
  • Cho phép xem và xem lại trên iPhone; iPad; Android Phone.
  • Hỗ trợ cài đặt từ xa qua phần mềm.
  ...
  Giá: 2,184,050
   
 • Mã số: 1700
  • Camera IP độ phân giải 1.0Mpx cho hình ảnh rõ nét.
  • Đầu ghi 04 kênh phát hình ảnh Full HD 1920x1080P
  • Ổ cứng WD HDD 500GB
  • Cho phép xem và xem lại trên iPhone; iPad; Android Phone.
  • Hỗ trợ cài đặt từ xa qua phần mềm..
  ...
  Giá: 3,704,050
   
 • Mã số: 1699
  • Dùng cho 4 camera IP 1.0 - 2.0 Mpx. Phát video TV Full HD 1920x1080 Hỗ trợ ổ cứng Sata 3TB Cho phép xem lại trên iPhone, iPad, Android phone Giám sát camera từ xa qua mạng Internet/3G/4G
  ...
  Giá: 999,000
   
 • Mã số: 1698
  • 2 Camera AHD J-Tech AHD3205
  • Độ phân giải cao HD 1.0
  • Ống kính 3.6mm Mega Pixel
  • 02 đèn hồng ngọai Array Φ20mm
  • Kích thước 93x93x110mm
  ...
  Giá: 3,500,000
   
 • Mã số: 1695
  • Camera AHD độ phân giải 1.0Mpx cho hình ảnh rõ nét.
  • Đầu ghi 04 kênh phát hình ảnh Full HD 1920x1080P
  • Ổ cứng HDD 250GB
  • Cho phép xem và xem lại trên iPhone; iPad; Android Phone.
  • Hỗ trợ cài đặt từ xa qua phần mềm...
  ...
  Giá: 1,890,500
   
 • Mã số: 1694
  • Camera IP độ phân giải 1.0Mpx cho hình ảnh rõ nét.
  • Đầu ghi 04 kênh phát hình ảnh Full HD 1920x1080P
  • Ổ cứng HDD 3.5'' 250GB
  • Cho phép xem và xem lại trên iPhone; iPad; Android Phone.
  • Hỗ trợ cài đặt từ xa qua phần mềm..
  ...
  Giá: 1,890,500
   
 • Mã số: 1693
  • Dùng cho 8 camera IP 1.0 - 2.0 Mpx.
  • Phát video TV Full HD 1920x1080.
  • Hỗ trợ ổ cứng Sata 3TB.
  • Cho phép xem lại trên iPhone, iPad, Android phone.
  • Giám sát camera từ xa qua mạng Internet/3G/4G.
  ...
  Giá: 1,090,000
   
 • Mã số: 1692
  • Camera IP độ phân giải 1.0Mpx cho hình ảnh rõ nét.
  • Đầu ghi 04 kênh phát hình ảnh Full HD 1920x1080P
  • Ổ cứng HDD 3.5'' 500GB
  • Cho phép xem và xem lại trên iPhone; iPad; Android Phone.
  • Hỗ trợ cài đặt từ xa qua phần mềm..
  ...
  Giá: 4,055,550
   
 • Mã số: 1691
  • Camera AHD độ phân giải 1.0Mpx cho hình ảnh rõ nét.
  • Đầu ghi 04 kênh phát hình ảnh Full HD 1920x1080P
  • Ổ cứng HDD 500GB
  • Cho phép xem và xem lại trên iPhone; iPad; Android Phone.
  • Hỗ trợ cài đặt từ xa qua phần mềm..
  • Đầu ghi hình AHD J-Tech HD 04 kênh:
  ...
  Giá: 3,609,050
   
 • Mã số: 1690
  • Camera IP độ phân giải 1.0Mpx cho hình ảnh rõ nét.
  • Đầu ghi 04 kênh phát hình ảnh Full HD 1920x1080P
  • Ổ cứng HDD 3.5'' 500GB
  • Cho phép xem và xem lại trên iPhone; iPad; Android Phone.
  • Hỗ trợ cài đặt từ xa qua phần mềm..
  ...
  Giá: 3,704,050
   
 • Mã số: 1689
  • Camera IP độ phân giải 1.0Mpx cho hình ảnh rõ nét.
  • Đầu ghi 04 kênh phát hình ảnh Full HD 1920x1080P
  • Ổ cứng HDD 250GB
  • Cho phép xem và xem lại trên iPhone; iPad; Android Phone.
  • Hỗ trợ cài đặt từ xa qua phần mềm
  ...
  Giá: 2,279,050
   
 • Mã số: 1688
  • Camera IP độ phân giải 1.0Mpx cho hình ảnh rõ nét.
  • Đầu ghi 04 kênh phát hình ảnh Full HD 1920x1080P
  • Ổ cứng HDD 3.5'' 500GB
  • Cho phép xem và xem lại trên iPhone; iPad; Android Phone.
  • Hỗ trợ cài đặt từ xa qua phần mềm.
  ...
  Giá: 3,039,050
   
 • Mã số: 1687
  • Camera AHD độ phân giải 1.0Mpx cho hình ảnh rõ nét.
  • Đầu ghi 04 kênh phát hình ảnh Full HD 1920x1080P
  • Ổ cứng HDD 3.5'' 250GB
  • Cho phép xem và xem lại trên iPhone; iPad; Android Phone.
  • Hỗ trợ cài đặt từ xa qua phần mềm...
  ...
  Giá: 1,890,500
   
 • Mã số: 1686
  • Camera IP độ phân giải 1.0Mpx cho hình ảnh rõ nét.
  • Đầu ghi 04 kênh phát hình ảnh Full HD 1920x1080P
  • Ổ cứng HDD 3.5'' 250GB
  • Cho phép xem và xem lại trên iPhone; iPad; Android Phone.
  • Hỗ trợ cài đặt từ xa qua phần mềm..
  ...
  Giá: 1,890,500
   
 • Mã số: 1684
  • Camera IP độ phân giải 1.0Mpx cho hình ảnh rõ nét.
  • Đầu ghi 04 kênh phát hình ảnh Full HD 1920x1080P
  • Ổ cứng WD 3.5'' 500GB
  • Cho phép xem và xem lại trên iPhone; iPad; Android Phone.
  • Hỗ trợ cài đặt từ xa qua phần mềm.
  ...
  Giá: 3,134,050
   
 • Mã số: 1683
  • Camera IP độ phân giải 1.0Mpx cho hình ảnh rõ nét.
  • Đầu ghi 04 kênh phát hình ảnh Full HD 1920x1080P
  • Ổ cứng HDD 250GB
  • Cho phép xem và xem lại trên iPhone; iPad; Android Phone.
  • Hỗ trợ cài đặt từ xa qua phần mềm.
  ...
  Giá: 1,890,500
   
 • Mã số: 1682
  • Camera AHD độ phân giải 1.0Mpx cho hình ảnh rõ nét.
  • Đầu ghi 04 kênh phát hình ảnh Full HD 1920x1080P
  • Ổ cứng HDD 3.5'' 500GB
  • Cho phép xem và xem lại trên iPhone; iPad; Android Phone.
  • Hỗ trợ cài đặt từ xa qua phần mềm...
  ...
  Giá: 4,055,550
   
 • Mã số: 1681
  • Camera AHD độ phân giải 1.0Mpx cho hình ảnh rõ nét.
  • Đầu ghi 04 kênh phát hình ảnh Full HD 1920x1080P
  • Ổ cứng HDD 3.5'' 500GB
  • Cho phép xem và xem lại trên iPhone; iPad; Android Phone.
  • Hỗ trợ cài đặt từ xa qua phần mềm.
  ...
  Giá: 3,324,050
   
 • Mã số: 1679
  • Camera AHD độ phân giải 1.0Mpx cho hình ảnh rõ nét.
  • Đầu ghi 04 kênh phát hình ảnh Full HD 1920x1080P
  • Ổ cứng HDD 3.5'' 500GB
  • Cho phép xem và xem lại trên iPhone; iPad; Android Phone.
  • Hỗ trợ cài đặt từ xa qua phần mềm.
  ...
  Giá: 4,008,050
   
 • Mã số: 1678
  • Camera IP độ phân giải 1.0Mpx cho hình ảnh rõ nét.
  • Đầu ghi 04 kênh phát hình ảnh Full HD 1920x1080P
  • Ổ cứng HDD 3.5'' 500GB
  • Cho phép xem và xem lại trên iPhone; iPad; Android Phone.
  • Hỗ trợ cài đặt từ xa qua phần mềm..
  ...
  Giá: 3,409,550
   
 • Mã số: 1677
  • Dùng cho 8 AHD 1080P / 8 camera analog / 8 IPC 720P
  • Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080
  • Hổ trợ 1 ổ cứng cổng Sata 3TB
  • Cho phép xem và xem lại trên iPhone; iPad; Android phone; …
  • Xem; xem lại; sao lưu video trực tiếp hoặc qua mạng
  • Tìm và sao chép các đoạn Video theo thời gian cụ thể
  • Cho phép sao lưu dữ liệu video ra đĩa USB
  • Ghi hình theo các chế độ: liên tục; phát hiện chuyển động; …
  • Phân quyền truy cập : cài đặt; chỉ xem; giới hạn số camera; ...
  • 8 Video In; 1 Audio In; 1 Audio Out; 1 HDMI;
  • 1 VGA; 2 USB; 1 Sata.; 1 RS485
  ...
  Giá: 4,800,000
   
 • Mã số: 1676
  • Dùng cho 4 AHD 1080P / 4 camera analog / 8 IPC 720P/1080P
  • Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080
  • Hổ trợ 1 ổ cứng cổng Sata 3TB
  • Cho phép xem và xem lại trên iPhone; iPad; Android phone; …
  • Xem; xem lại; sao lưu video trực tiếp hoặc qua mạng
  • Tìm và sao chép các đoạn Video theo thời gian cụ thể
  • Cho phép sao lưu dữ liệu video ra đĩa USB
  • Ghi hình theo các chế độ: liên tục; phát hiện chuyển động; …
  • Phân quyền truy cập : cài đặt; chỉ xem; giới hạn số camera; ...
  • 4 Video In; 4 Audio In; 1 Audio Out; 1 HDMI;
  • 1 VGA; 2 USB; 1 Sata.; 1 RS485
  ...
  Giá: 2,900,000
   
 • Mã số: 1675
  • Camera AHD độ phân giải 1.0Mpx cho hình ảnh rõ nét.
  • Đầu ghi 04 kênh phát hình ảnh Full HD 1920x1080P
  • Ổ cứng HDD 3.5'' 250GB
  • Cho phép xem và xem lại trên iPhone; iPad; Android Phone.
  • Hỗ trợ cài đặt từ xa qua phần mềm.
  ...
  Giá: 2,374,050
   
 • Mã số: 1674
  • Camera IP độ phân giải 1.0Mpx cho hình ảnh rõ nét.
  • Đầu ghi 04 kênh phát hình ảnh Full HD 1920x1080P
  • Ổ cứng HDD 3.5'' 250GB
  • Cho phép xem và xem lại trên iPhone; iPad; Android Phone.
  • Hỗ trợ cài đặt từ xa qua phần mềm..
  ...
  Giá: 2,374,050
   
 • Mã số: 1673
  • Camera IP độ phân giải 1.0Mpx cho hình ảnh rõ nét.
  • Đầu ghi 04 kênh phát hình ảnh Full HD 1920x1080P
  • Ổ cứng HDD 3.5'' 250GB
  • Cho phép xem và xem lại trên iPhone; iPad; Android Phone.
  • Hỗ trợ cài đặt từ xa qua phần mềm..
  ...
  Giá: 2,459,550
   
 • Mã số: 1672
  • 2 Camera J-Tech AHD3205
  • Độ phân giải cao HD 1.0
  • Ống kính 3.6mm Mega Pixel
  • 02 đèn hồng ngọai Array Φ20mm
  • Kích thước 93x93x110mm
  ...
  Giá: 2,500,000
   
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU