>>

 • Mã số: 1235
  • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và Dual-stream cho hình đẹp và sắc nét.
  • Độ phân giải ghi hình thời gian thực: Full channel @ 720P.
  • Hỗ trợ các loại camera: 720P25; 720P30; 720P50; 720P60; 1080P25; 1080P30; CVBS.
  ...
  Giá: 53,040,000
   
 • Mã số: 1234
  • Thiết kế hiện đại
  • Hình ảnh sắc nét
  • Độ bền cao
  • Đáp ứng nhu cầu sử dụng
  ...
  Giá: 20,485,800
   
 • Mã số: 1233
  • Hình ảnh rõ nét
  • Góc nhìn rộng
  • Độ bền cao
  ...
  Giá: 3,864,600
   
 • Mã số: 1232
  • Hình ảnh rõ nét
  • Góc nhìn rộng
  • Độ bền cao
  ...
  Giá: 49,720,000
   
 • Mã số: 1231
  • Chuẩn nén video H.264/MPEG-4.
  • Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920X1080P.
  • Hai luồng dữ liệu độc lập Dual Stream cho phép đặt ở chế độ ghi tại chỗ và xem qua mạng thông số tối ưu nhất
  • Xem lại đồng thời 4/8/16 kênh. 4 kênh video/1 kênh audio .1 đầu ra VGA, 1 đầu ra HDMI, 1 đầu ra audio .
  ...
  Giá: 5,000,000
   
 • Mã số: 1230
  • Thiết kế hiện đại
  • Hình ảnh sắc nét
  • Độ bền cao
  • Đáp ứng nhu cầu sử dụng
  ...
  Giá: 11,174,850
   
 • Mã số: 1229
  • Thiết kế hiện đại
  • Hình ảnh sắc nét
  • Độ bền cao
  • Đáp ứng nhu cầu sử dụng
  ...
  Giá: 2,539,350
   
 • Mã số: 1226
  • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và Dual-stream cho hình đẹp và sắc nét.
  • Độ phân giải ghi hình thời gian thực: Full channel @ 720P.
  • Hỗ trợ các loại camera: 720P25; 720P30; 720P50; 720P60; 1080P25; 1080P30; CVBS.
  ...
  Giá: 67,170,000
   
 • Mã số: 1224
  • Hình ảnh rõ nét
  • Góc nhìn rộng
  • Độ bền cao
  ...
  Giá: 41,840,000
   
 • Mã số: 1223
  • Hình ảnh rõ nét
  • Góc nhìn rộng
  • Độ bền cao
  ...
  Giá: 4,880,000
   
 • Mã số: 1222
  • • 8 Cổng camera IP, 1 cổng audo, hỗ trợ âm thanh 2 chiều.
  • • Hỗ trợ camera IP hãng thứ ba.
  • • Độ phân giải ghi hình lên đến 5MP, 50fps (P)
  • • Cổng ra HDMI và VGA độ phân giải 1920×1080P
  • • Xem lại cùng lúc 8ch-@720P, 6-ch@1080P
  • • Plug & Play, cài đặt và cấu hình tự động
  ...
  Giá: 4,450,000
   
 • Mã số: 1221
  • Thiết kế hiện đại
  • Hình ảnh sắc nét
  • Độ bền cao
  • Đáp ứng nhu cầu sử dụng
  ...
  Giá: 22,059,000
   
 • Mã số: 1220
  • Hình ảnh rõ nét
  • Góc nhìn rộng
  • Độ bền cao
  ...
  Giá: 37,944,900
   
 • Mã số: 1219
  • Hình ảnh rõ nét
  • Góc nhìn rộng
  • Độ bền cao
  ...
  Giá: 18,066,150
   
 • Mã số: 1218
  • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và Dual-stream cho hình đẹp và sắc nét.
  • Độ phân giải ghi hình thời gian thực: Full channel @ 720P.
  • Hỗ trợ các loại camera: 720P25; 720P30; 720P50; 720P60; 1080P25; 1080P30; CVBS.
  ...
  Giá: 46,680,000
   
 • Mã số: 1217
  • Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh chuẩn H.264; Full HD 720p
  • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.
  • Hình ảnh rõ nét
  ...
  Giá: 58,200,000
   
 • Mã số: 1216
  • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và Dual-stream cho hình đẹp và sắc nét.
  • Độ phân giải ghi hình thời gian thực: Full channel @ 720P.
  • Hỗ trợ các loại camera: 720P25; 720P30; 720P50; 720P60; 1080P25; 1080P30; CVBS.
  ...
  Giá: 70,110,000
   
 • Mã số: 1215
  • Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh chuẩn H.264; Full HD 720p
  • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.
  • Hình ảnh rõ nét
  ...
  Giá: 53,070,000
   
 • Mã số: 1214
  • Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh chuẩn H.264; Full HD 720p
  • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.
  • Hình ảnh rõ nét
  ...
  Giá: 45,590,000
   
 • Mã số: 1213
  • Thiết kế hiện đại
  • Dễ cài đặt và sử dụng
  • Chất liệu bền bỉ
  • Đáp ứng nhu cầu người dùng
  ...
  Giá: 3,500,000
   
 • Mã số: 1212
  • Thiết kế hiện đại
  • Hình ảnh sắc nét
  • Độ bền cao
  • Đáp ứng nhu cầu sử dụng
  ...
  Giá: 12,987,450
   
 • Mã số: 1210
  • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p
  • Hình ảnh đẹp
  • Xuất hình đồng thời HDMI; VGA
  • Nhiều chế độ ghi hình khác nhau
  ...
  Giá: 59,400,000
   
 • Mã số: 1209
  • Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh chuẩn H.264; Full HD 720p
  • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.
  • Hình ảnh rõ nét
  ...
  Giá: 45,920,000
   
 • Mã số: 1208
  • Hình ảnh rõ nét
  • Góc nhìn rộng
  • Độ bền cao
  ...
  Giá: 12,370,000
   
 • Mã số: 1207
  • Hình ảnh rõ nét
  • Góc nhìn rộng
  • Độ bền cao
  ...
  Giá: 58,130,000
   
 • Mã số: 1206
  • Thiết kế hiện đại
  • Dễ cài đặt và sử dụng
  • Chất liệu bền bỉ
  • Đáp ứng nhu cầu người dùng
  ...
  Giá: 12,210,000
   
 • Mã số: 1205
  • Thiết kế hiện đại
  • Hình ảnh sắc nét
  • Độ bền cao
  • Đáp ứng nhu cầu sử dụng
  ...
  Giá: 4,052,700
   
 • Mã số: 1199
  • Hình ảnh rõ nét
  • Góc nhìn rộng
  • Độ bền cao
  ...
  Giá: 51,907,050
   
 • Mã số: 1198
  • Hình ảnh rõ nét
  • Góc nhìn rộng
  • Độ bền cao
  ...
  Giá: 8,156,700
   
 • Mã số: 1197
  • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.
  • Hình ảnh đẹp.
  • Xuất hình đồng thời HDMI, VGA.
  • Nhiều chế độ ghi hình khác nhau
  ...
  Giá: 35,593,650
   
 • Mã số: 1196
  • Hình ảnh rõ nét
  • Góc nhìn rộng
  • Độ bền cao
  ...
  Giá: 155,900,000
   
 • Mã số: 1195
  • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p
  • Hình ảnh đẹp
  • Xuất hình đồng thời HDMI; VGA
  • Nhiều chế độ ghi hình khác nhau
  ...
  Giá: 43,750,000
   
 • Mã số: 1194
  • Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh chuẩn H.264; Full HD 720p
  • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.
  • Hình ảnh rõ nét
  ...
  Giá: 2,970,000
   
 • Mã số: 1192
  • Hình ảnh rõ nét
  • Góc nhìn rộng
  • Độ bền cao
  ...
  Giá: 54,540,000
   
 • Mã số: 1191
  • Hình ảnh rõ nét
  • Góc nhìn rộng
  • Độ bền cao
  ...
  Giá: 57,700,000
   
 • Mã số: 1190
  • Hình ảnh rõ nét
  • Góc nhìn rộng
  • Độ bền cao
  ...
  Giá: 55,090,000
   
 • Mã số: 1189
  • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và Dual-stream cho hình đẹp và sắc nét.
  • Độ phân giải ghi hình thời gian thực: Full channel @ 720P.
  • Hỗ trợ các loại camera: 720P25, 720P30, 720P50, 720P60, 1080P25, 1080P30, CVBS.
  ...
  Giá: 33,781,050
   
 • Mã số: 1188
  • Thiết kế hiện đại
  • Hình ảnh sắc nét
  • Độ bền cao
  • Đáp ứng nhu cầu sử dụng
  ...
  Giá: 15,646,500
   
 • Mã số: 1187
  • Thiết kế hiện đại
  • Hình ảnh sắc nét
  • Độ bền cao
  • Đáp ứng nhu cầu sử dụng
  ...
  Giá: 1,573,200
   
 • Mã số: 1186
  • Hình ảnh rõ nét
  • Góc nhìn rộng
  • Độ bền cao
  ...
  Giá: 14,201,550
   
 • Mã số: 1185
  • Hình ảnh rõ nét
  • Góc nhìn rộng
  • Độ bền cao
  ...
  Giá: 16,253,550
   
 • Mã số: 1184
  • Thiết kế hiện đại
  • Chất lượng cao
  • Tiện lợi và dễ dàng sử dụng
  ...
  Giá: 2,293,000
   
 • Mã số: 1183
  • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p
  • Hình ảnh đẹp
  • Xuất hình đồng thời HDMI; VGA
  • Nhiều chế độ ghi hình khác nhau
  ...
  Giá: 41,630,000
   
 • Mã số: 1182
  • Hình ảnh rõ nét
  • Góc nhìn rộng
  • Độ bền cao
  ...
  Giá: 51,130,000
   
 • Mã số: 1181
  • Thiết kế hiện đại
  • Hình ảnh sắc nét
  • Độ bền cao
  • Đáp ứng nhu cầu sử dụng
  ...
  Giá: 4,206,600
   
 • Mã số: 1180
  • Thiết kế hiện đại
  • Hình ảnh sắc nét
  • Độ bền cao
  • Đáp ứng nhu cầu sử dụng
  ...
  Giá: 1,992,150
   
 • Mã số: 1179
  • Hình ảnh rõ nét
  • Góc nhìn rộng
  • Độ bền cao
  ...
  Giá: 16,860,600
   
 • Mã số: 1178
  • Hình ảnh rõ nét
  • Góc nhìn rộng
  • Độ bền cao
  ...
  Giá: 6,583,500
   
 • Mã số: 1177
  • Thiết kế hiện đại
  • Dễ cài đặt và sử dụng
  • Chất liệu bền bỉ
  • Đáp ứng nhu cầu người dùng
  • Đầu ghi hình camera IP 4 kênh
  • Chuẩn nén video H.264/MPEG-4.
  • Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920X1080P
  ...
  Giá: 3,300,000
   
 • Mã số: 1176
  Mua hàng Trực tuyến Giá rẻ - Mua hàng trên Lazada Việt Nam
 • Mã số: 1175
  Mua hàng Trực tuyến Giá rẻ - Mua hàng trên Lazada Việt Nam
 • Mã số: 1174
  Mua hàng Trực tuyến Giá rẻ - Mua hàng trên Lazada Việt Nam
 • Mã số: 1173
  Mua hàng Trực tuyến Giá rẻ - Mua hàng trên Lazada Việt Nam
 • Mã số: 1172
  Mua hàng Trực tuyến Giá rẻ - Mua hàng trên Lazada Việt Nam
 • Mã số: 1171
  Mua hàng Trực tuyến Giá rẻ - Mua hàng trên Lazada Việt Nam
 • Mã số: 1170
  Mua hàng Trực tuyến Giá rẻ - Mua hàng trên Lazada Việt Nam
 • Mã số: 1169
  Mua hàng Trực tuyến Giá rẻ - Mua hàng trên Lazada Việt Nam
 • Mã số: 1168
  Mua hàng Trực tuyến Giá rẻ - Mua hàng trên Lazada Việt Nam
 • Mã số: 1167
  Mua hàng Trực tuyến Giá rẻ - Mua hàng trên Lazada Việt Nam
 • Mã số: 1166
  Mua hàng Trực tuyến Giá rẻ - Mua hàng trên Lazada Việt Nam
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU